Moje knihy

Napísala som kníhy Darujme si zdravie z vlastnej záhrady a Darujme si srdce z vlastnej záhrady, ktoré v mnohom dopĺňajú moje ďalšie knihy Zdravá kuchyňa a domácnosť a Liečivá sila prírody.
 Okrem tejto série 4 kníh, som opísala svoje vnímanie nášho bytia v knihe Inými očami.

Vydala som ako PDF e-knihy tiež 7 častí v rámci cyklu Škola prírodných záhrad, ktoré som po úprave, doplnení a aktualizácii, vydala ako samostatnú tlačenú knihu Škola prírodných záhrad. Všetky moje knihy okrem poslednej sú dostupné do vypredania
v kamenných aj internetových kníhkupectvách. Posledná kniha je v obmedzenom počte dostupná na mojich kurzoch a cez web.
Všetky moje knihy som napísala tak, aby sa navzájom dopĺňali. Každá je napísaná z iného uhla pohľadu.


Darujme si zdravie z vlastnej záhrady - Prostredníctvom tejto knihy sa môžete dozvedieť, ako napodobnením prírodných ekosystémov s použitím jedlých, liečivých a inak užitočných rastlín vytvoríte zo svojej záhrady prirodzenú jedlú, liečivú, udržateľnú džungľu s množstvom živočíchov. Kniha je doplnená o obľúbené rastliny a recepty. Táto kniha je "otvárač" dverí do sveta a filozofie prírodných záhrad. 


V druhej knihe Darujme si srdce z vlastnej záhrady som sa viac zamerala na praktickú stránku vytvárania prírodnej záhrady. Obsahuje množstvo návodov a opisov rôznych záhradných konštrukcií a prírodného chovu okrasno-úžitkovej hydiny a včiel. Kniha tiež obsahuje niekoľko zdravých receptov.


V tretej knihe z tohto cyklu Zdravá domácnosť a kuchyňa som pridala recepty a tipy v rôznom zložení tak, ako ich doma pripravujeme: staré pôvodné recepty, obľúbené recepty, ľahké recepty nielen zo záhrady a iné praktické návody a tipy. Všetko pri minima-lizovaní dosahu chemických jedov.


Štvrtá kniha Liečivá sila prírody je viac zameraná na liečenie prírodou s opisom a príkladmi, ako si niektoré ťažkosti a ochorenia môžeme vyliečiť sami. Ako inak, na základe vlastných skúseností. Je venovaná podrobnejšie liečivým rastlinám a bylinkám, a rôznym liečivým receptom a postupom.