Kurzy

Kurzy v rámci Školy prírodných záhrad v sebe zahŕňa dizajnovanie, zakladanie, pestovanie, prírodnú ochranu, opeľovače, semenárčenie, liečivé rastliny, energie v záhrade, spracovanie prebytkov a výrobu zdravých produktov bez použitia agresívnej chémie.  

Oznam! Milí prírodníci, kvôli pokračujúcim zákazom a obmedzeniam, sa februárový kurz Navrhovania nemôže zrealizovať klasickým spôsobom v našej výukovej záhrade a triede. Pripravila som alternatívu v podobe skoro 7 hodín vopred natočených lekcií. Viac informácií tu: https://www.skola-prirodnych-zahrad.sk/on-line-kurz-navrhujeme Komplexný program - Na základe vašich podnetov som v roku 2018 vytvorila komplexný učebný program, ktorý v sebe bude zahŕňať všetky oblasti a témy v prírodnej jednej liečivej udržateľnej záhrade. Kurzy ako také robím od roku 2015.

Spojenie teórie s praxou na mieste - Časovo som naplánovala termíny s témami, ktoré sú aktuálne v konkrétnom mesiaci tak, aby ste si ich mohli aj pozrieť a vyskúšať priamo na mieste. Vďaka našim vlastným priestorom, ktoré máme k dispozícii vrátane existujúcej menšej a mladšej certifikovanej prírodnej záhradky si môžete urobiť celkom reálnu predstavu, ako tieto prírodné systémy fungujú a čo z toho môžete preniesť aj do vašich existujúcich alebo budúcich záhradných priestorov.

Môžete absolvovať celú Školu prírodných záhrad ako komplet, s navzájom na seba nadväzujúcimi kurzami, alebo sa môžete prihlásiť na individuálne jednotlivé kurzy podľa obsahu, čo vás zaujíma.
Niektoré ťažiskové kurzy som do kalendára zaradila s opakovaním, aby ste si mohli vybrať najvhodnejší termín na absolvovanie.

Všetko na jednom mieste - Všetky kurzy Školy prírodných záhrad sa konajú priamo v našich priestoroch, teda druhej menšej prírodnej záhrade a zázemia v Chorvátskom Grobe, časť Čierna Voda, Jazdecká 49, kde sme vytvorili peknú triedu na premietanie, sedenie, písanie a zdieľanie informácií. Záhradka dostala 25.7.2018 plaketu certifikovaná prírodná záhrada v rámci medzinárodného projektu prírodných záhrad.

Od septembra 2018 som do týchto našich priestorov presunula všetky svoje vzdelávacie aktivity, pretože je to spôsob, ako vám názorne priamo na mieste môžem ukázať ako niektoré veci fungujú priamo v praxi.

Logistika kurzov - kurzy sú naplánované tak, aby boli ako ucelený víkend, teda v sobotu jedna téma a v nedeľu druhá. V sobotu budeme začínať o 10.00, končiť o 18.00. V nedeľu budeme začínať o 9.00 a končíme o 17.00. Je to kvôli tomu, aby ste mali jednoduchšie cestovanie, ak ste z väčšej vzdialenosti a prídete na celý víkend.

Spôsob prihlásenia - Zaslaním vášho záujmu prostredníctvom formulára si vás zapíšem, ale miesto záväzne potvrdím až po zaznamenaní zálohy za kurz. Pri 1 dňovom kurze je výška zálohy 15,- EUR, zvyšok na mieste. Víkend je záloha 30,- EUR/osoba. Môžete uhradiť naraz prevodom celú sumu za kurz, pokiaľ sa však z rôznych dôvodov nebudete môcť kurzu zúčastniť, vraciam vám úhradu po odčítaní výšky zálohy.

Bankové spojenie je Všeobená úverová banka a.s., SK1002000000002464437154 s tým, že poprosím uviesť Meno, Priezvisko, počet osôb. Tiež poprosím uviesť dátum, pre ktorý ste sa rozhodli. Nárazovo hromadne robím k prevodom faktúry, pokiaľ potrebujete zaslať daňový doklad, prosím napíšte mi to vopred. Nech ma administratíva úplne nezahltí...
Neoznačené platby nebudem mať ako priradiť konkrétnemu záujemcovi o kurz!!! Prosím neposielajte úhrady bez prihlásenia sa vopred, nebudem mať ako vám poslať potvrdenie miesta ani ďalšie informácie.
Potvrdeným účastníkom posielam hromadnú mailovú správu s bližšou logistikou ku každému konkrétnemu kurzu.

Záloha je nevratná a preto sa prosím na kurz sa prihlasujte iba v tom prípade, ak ste naozaj presvedčení, že sa plánujete kurzu aj zúčastniť. Stojí ma pomerne veľa času administratíva spojená so zabezpečením kurzu. Času, ktorý by som mohla venovať oveľa zmysluplnejším činnostiam.
V prípade vážnych dôvodov (akútne ochorenie) je možné zálohu preniesť na iného záujemcu, meno náhradníka je mi však potrebné poslať mailom najneskôr dva dni pred konaním kurzu. V prípade vážnych rodinných dôvodov je potrebné meno náhradníka poslať najneskôr týždeň pred konaním kurzu.

Počet miest na mojich kurzoch v je obmedzený na maximálny počet 25 ľudí, aby som sa vám mohla individuálne venovať a preto strážim každú stoličku, ktorá v čase kurzu bude mať svojho "majiteľa".
Pokiaľ máte veľký záujem o kurz v konkrétnom dátume, ale kurz je už plne obsadený, ešte sa môžete prihlásiť ako náhradník s tým, že počítajte s možnosťou, že môžete byť vyzvaní tesne pred kurzom.

Ďakujem za pochopenie, sledovaním týchto inštrukcií ma veľmi odbremeníte od administrácie za počítačom a budem sa môcť venovať ďalším inšpiráciám - aj pre vás :-).

Pokiaľ kurz budem musieť zrušiť z dôvodu vyššej moci (ochoriem, zraním sa, prihlásených menej účastníkov, priestory konania), hneď vám dám vedieť mailom a samozrejme zálohu vraciam.

Prihlásením sa na kurz súhlasíte s tymito podmienkami a tiež podmienkami Ochrany osobných údajov (GDPR) zverejnených na mojich web stránkach

Teším sa na všetkých priaznivcov prírodných záhrad a zdravého udržateľného života :-).
Hanka Sekulová

Vráťme prírodu do našich záhrad...