kniha ŠKOLA PRÍRODNÝCH ZÁHRAD

16.10.2020

Rada by som zmenila svet okolo seba. Z neudržateľného na udržateľný. Chemo svet na zdravé životné prostredie, dobu "jedovú" na dobu "medovú". Vo svojich knihách opisujem postupy tak, ako ich robím ja sama. Nezovšeobecňujem, neteoretizujem. Veľmi veľa skúšam, a svoje poznatky si viacnásobne overujem, a následne si všetko zapisujem a archivujem v podobe fotografií. Aby som sa mohla s Vami o skúsenosti podeliť. Z každého semienka vyrastie iná rastlinka. Ja sa snažím zasadiť semienko prírodných záhrad do vás.

O čom je kniha Škola prírodných záhrad

Kniha je súborným dielom série Školy prírodných záhrad, ktorá vyšla v zošitovom vydaní, ako sedem PDF e-publikácií vo formáte A4, ktoré popisujú každá na 88 stranách samostatné témy - Navrhujeme, Budujeme, Pestujeme, Rastliny, Prirodzená ochrana, Včely a iné opeľovače a Hydina a iné malé zvieratá v malej permakultúrnej prírodnej záhrade. Pripravovaná súhrnná tlačená kniha obsahuje doplnené a upravené časti:

Čo sú to prírodné udržateľné teda permakultúrne záhrady?

Základná filozofia záhrad, ktoré sú v súlade s prírodou je tá, že v týchto záhradách napodobňujeme prírodné princípy, ale namiesto lesných rastlín (stromov, kríkov a iného trvalého porastu), vysádzame jedlé, liečivé a inak úžitkové a užitočné rastliny, namiesto trávnika je pestrá živá lúka. Myslíme pravdaže aj na výsadbu, ktorá podporuje opeľovače, vtáky a iné divo žijúce zvieratá a živočíchy. V záhradách, ktoré sú v súlade s prírodou sa nepoužíva agresívna chémia, ani žiadne postupy, ktoré sú nešetrné k prírode. Naopak spolupracuje sa s ňou pri nastolení rovnováhy tak, aby záhrada bola udržateľná pre všetkých. Pre nás, pre záhradu a aj pre samotnú prírodu.