Vráťme prírodu do našich záhrad - zdravie z vlastnej záhrady


Prírodné jedlé liečivé záhrady s prvkami permakultúry.
Zameňme tuje za jedlé stromy, sterilný trávnik za lúku plnú života a liečivých bylín. Pestujme na svojej záhrade či pozemku zdravé plodiny bez chémie, ale zato plné vône, chuti, zdravia a života.
Prírodné jedlé a liečivé záhrady sú dostupné pre všetkých. Príroda hľadá záhradu... nájde ju aj u vás?

Čo je to prírodná záhrada?

Je to záhrada, ktorá je v súlade s prírodnými zákonmi a vládne v nej harmónia a prirodzená krása. Napodobením prírodných ekosystémov pri použití jedlých, liečivých a inak užitočných rastlín vytvára časom prirodzenú jedlú džungľu s množstvom živočíchov.

V tejto záhrade, ktorá spolupracuje s človekom si môžete pri minimálnej pracnosti s údržbou vychutnať relax a jedlé plody, ktoré vám vďačne poskytne. Prináša nielen potešenie z prirodzenej krásy, ale aj mnohoraký úžitok.

V takejto záhradke sa jednotlivé rastliny a prvky navzájom podporujú vo vývoji - spolupracujú, chránia sa a dopĺňajú. Taká záhrada navonok vyzerá ako divoká jedlá džungľa, keď ste v nej, cítite sa ako v prirodzenom lese, či lesnej čistinke.
Samozrejme sa nepoužíva žiadna chémia, postreky, insekticídy, pesticídy, herbicídy, štandardné priemyselné hnojivá a ani iné "výdobytky", ktoré by akýmkoľvek spôsobom mohli narušiť krehkú rovnováhu prirodzeného ekosystému.

Tak poďme spoločne vytvoriť zdravý prírodný svet.
Hanka Sekulová, autorka kníh, lektorka a návrhárka prírodných jedlých liečivých ekosystémov.